Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije

O studiju

Vrsta studija Preddiplomski stručni studij
Naziv Informacijska tehnologija
Nositelji Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 3 godine (6 semestara)
ECTS 180
Uvjeti za upis Položena državna matura ili završena četverogodišnja škola
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Stručni/stručna prvopristupnik/prvostupnica inženjer / inženjerka informacijskih tehnologija

Kompetencije koje se stječu završetkom studija Studenti koji završe stručni studij „Informacijska tehnologija“, moći će:
 • definirati temeljne pojmove, modele i oblike upravljanja unutar procesa razvoja informacijskog sustava,
 • opisati i oblikovati načine prepoznavanja i specifikacije zahtjeva za programskim rješenjem,
 • prikazati slijed i namjenu procesa modela informacijskog sustava,
 • povezati područja i pristupe u oblikovanju arhitekture informacijskog sustava,
 • predložiti model i aktivnosti životnog ciklusa razvoja informacijskog sustava,
 • izabranim aktivnostima razvoja informacijskog sustava pridijeliti uloge i područja izrade programskog rješenja,
 • prikupiti i analizirati zahtjeve,
 • postupkom normalizacije izraditi model podataka,
 • zahtjeve riješiti relacijskom algebrom,
 • izraditi prototip aplikacije pomoću SURBP,
 • definirati osnovne statične i dinamične strukture podataka i standardne algoritme za rad s njima,
 • odabrati osnovne strukture podataka i algoritme za samostalnu izradu jednostavnijih programa ili dijelova programa,
 • odrediti i ukazati na greške u programu, prepoznati potrebne osnovne operacije sa strukturama podataka,
 • formulirati nova rješenja za programske probleme ili unaprijediti postojeći programski kôd primjenom naučenih algoritama i struktura podataka,
 • ocjenjivati algoritme i strukture podataka kroz vremensku i memorijsku složenost osnovnih operacija,
 • primjeniti osnovne mehanizame na pojedine mrežne tehnologije kroz ISO-OSI razine,
 • dizajnirati jednostavnu računalnu mrežu,
 • organizirati podmrežu.

Stručni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka informacijskih tehnologija može se zaposliti u svim djelatnostima na poslovima s područja računalstva koje zahtjevaju odgovarajući stupanj obrazovanja.

Mogućnosti nastavka studija Završetkom preddiplomskog stručnog studija Informacijskih tehnologija student ostvaruje ukupno minimalno 180 ECTS bodova, što mu omogućava nastavak na specijalističkim studijima za stjecanje zvanja specijaliste struke, zajedno s preddiplomskim stručnim studijem ukupno 300 ECTS.