Preddiplomski stručni studij Elektronike

O studiju

Vrsta studija Preddiplomski stručni studij
Naziv Elektronika
Nositelji Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje

Redoviti studenti : 3 godine (6 semestara)
Izvanredni studenti : 4 godine (8 semestara)

ECTS 180
Uvjeti za upis Položena državna matura ili završena četverogodišnja srednja škola
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer elektronike
Kompetencije koje se stječu završetkom studija
  •  primjenu stečenih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova,
  •  zapošljavanje i samozapošljavanje u tehničkom sektoru,
  •  profesionalno napredovanje u grani elektronika ili sličnim tehničkim granama,
  •  uključivanje u sustav cjeloživotnog obrazovanja,
  •  nastavak studija na specijalističkim diplomskim stručnim studijima.
Mogućnosti nastavka studija Dvogodišnji specijalistički studiji za stjecanje zvanja specijaliste struke. Vertikalna pokretljivost prema diplomskom sveučilišnom studiju uz polaganje potrebnih kredita izraženih u ECTS bodovima.
Detaljnije o studiju Klikni za detaljnije informacije o studiju