Odjel

Europsko sveučilište mora - „SEA-EU”

Zajedno sa sveučilištima u Cadizu, Bretanji, Malti, Kielu i Gdanjsku, splitsko sveučilište član je alijanse pod nazivom Europsko sveučilište mora (SEA-EU).

sea-eu

Glavni cilj SEA-EU alijanse u kojoj se nalazi splitsko sveučilište jest stvoriti zajedničke studije na preddiplomskoj i diplomskoj razini, doktorske škole, zajedničku infrastrukturu i upravljanje istraživanjima i znanjem te provesti više od 3000 mobilnosti studenata i zaposlenika. Sveučilište u Splitu zaduženo je za spajanje sveučilišta, javnog i poslovnog sektora s naglaskom na odgovornost za okoliš i društvo.

Projekt The European University of the Seas (LINK NA: https://sea-eu.org/) (SEA-EU) započeo je s provedbom u listopadu prošle godine, a u prosincu je potpisan zajednički Sporazum o mobilnosti koji pokriva sve sastavnice unutar svih sveučilišta. Kako su sve članice alijanse uključene u Erasmus+ program, svi djelatnici i studenti Sveučilišta u Splitu i svih njegovih sastavnica mogu u okviru tog programa ostvariti svoje mobilnosti i na nekom od navedenih sveučilišta.

Zainteresirani studenti više informacija kao i kontakte na partnerskim sveučilištima mogu pronaći na poveznici: https://sea-eu.org/students/

Zainteresirani nastavnici informacije o mobilnosti mogu pronaći na: https://sea-eu.org/teaching-staff/, a nenastavno osoblje na poveznici: https://sea-eu.org/non-teaching-staff/.

Što su to Europska sveučilišta?

Europska sveučilišta su internacionalni savezi najmanje 3 institucije visokog obrazovanja koje dijele strukturnu suradnju i nude sistemsku mobilnost i priznavanje obrazovnih perioda na partnerskim sveučilištima, komplementarnih kurikuluma i zajedničkih studija.

„Europska sveučilišta” imaju ambiciozan mandat pokrenuti neviđenu razinu institucionalizirane suradnje čineći je sustavnom, strukturalnom i održivom. Europska sveučilišta kao takva usmjerena su ka postizanju sljedećih dvaju ciljeva:

  • Promicanje zajedničkih europskih vrijednosti kako je navedeno u članku 2 Ugovora o Europskoj uniji i jačanje europskog identiteta povezivanjem nove generacije građana Europe, koji mogu surađivati i raditi unutar različitih europskih i globalnih kultura, na različitim jezicima i preko granica, sektora i akademskih disciplina.
  • Postizanje značajnog iskoraka u kvaliteti, učinku, privlačnosti i međunarodnoj konkurentnosti europskih visokih učilišta i doprinos europskoj ekonomiji znanja, zapošljavanju, kulturi, građanskoj angažiranosti i dobrobiti najboljom uporabom inovativnih pedagoških metoda i nastojanju da se obistini trokut znanja3. „Europska sveučilišta” bit će ključni pokretači poboljšanja kvalitete visokog obrazovanja i, gdje je moguće, pojačati njegovu poveznicu s istraživačkim i inovacijskim sektorom u Europi i njegovo proširenje na društvo i gospodarstvo.

Više o Europskim sveučilištima možete saznati na poveznici:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/thre...

Vijesti:

SEA-EU alijansa nastavlja svoje putovanje kroz sljedeće četiri godine