Odjel

Poništenje dijela natječaja

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu

objavljuje
 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA


Poništava se dio natječaja (točka 1.) objavljen u Universitasu dana 21. listopada 2013. godine, Narodnim novinama broj 128., Središnjem portalu Euraxess i internetskoj stranici Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu, dana 23. listopada 2013. godine, u dijelu koji se odnosi na izbore u zvanja (i na odgovarajuća radna mjesta), pod točkom I:

1. jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo.

Ostali dio natječaja ostaje nepromjenjen.
Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu