Odjel

Nastupno predavanje - Srđan Gjurković

Nastupno predavanje Srđana Gjurkovića, mag. oec, pod naslovom "Novi javni menadžment u funkciji povećanja efikasnosti javne uprave u Republici Hrvatskoj" održat će se dana 16. siječnja (utorak) 2018. godine u 16:15 sati, u prostorijama Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Kopilica 21, učonica 106.

Dokument