Odjel

Nastupno predavanje - Daliborka Barbir

Nastupno predavanje Daliborke Barbir, pod naslovom "Upravljanje gotovinom i likvidnošću", održat će se dana 20. srpnja 2017. godine u 18:00 sati u prostorijama Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Kopilica 21, dvorana 105.

Detaljnije o nastupnom predavanju.