Novosti

Sistematski pregledi za studente 1. godine preddiplomskih stručnih studija TP i RIF

Pozivaju se redoviti studenti prve godine preddiplomskih stručnih studija Trgovinsko poslovanje i Računovodstvo i financije da dođu na sistematske preglede prema navedenom rasporedu.