Novosti

Rang lista prijava za Erasmus+

Povjerenstvo za rangiranje kandidata po trećem krugu Natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestur ak. godine 2020./2021., objavljenog 28. kolovoza 2020. rangiralo je prijavljene kandidate i utvrdilo rang listu.