Novosti

Rang lista prijava za Erasmus+

Povjerenstvo za rangiranje kandidata po Natječaju za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021., objavljenog 30. travnja 2020. utvrdilo je rang listu kandidata. Rang lista je priložena.