Novosti

Rang lista kandidata za mobilnost studenata

Povjerenstvo za rangiranje donijelo je odluku o Rang listi kandidata prijavljenih na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ studija u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020.