Novosti

Rang lista kandidata za mobilnost

Donešena je Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja i mobilnost osoblja u svrhu podučavanja u okvriru Erasmus+ programa za ak. godinu 2018./2019.