Novosti

Rang lista kandidata

Povjerenstvo za rangiranje donijelo je odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja po objavljenom natječaju Erasmus+ KA107 - Argentina. Odluka je prilozena.