Novosti

Produžetak natječaja Erasmus+ KA107

Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je produžetak projekta iz natječajne 2019. godine u okviru Erasmus+ KA107 programa, odnosno partnerskih zemalja.

S obzirom na trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19 virusa, PROJEKT JE PRODUŽEN DO 15. 7. 2022. GODINE, te se sve aktivnosti u svrhu osposobljavanja/ podučavanja produžuju i mogu realizirati do navedenog datuma.