Novosti

Odluka Ustavnog suda kojom je ukinut dio Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Objavljena je Odluka Ustavnog suda kojom je ukinut dio Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru u dijelu u kojem su specijalistički diplomski stručni studiji u razini kvalifikacije izjednačeni sa sveučilišnim studijima.

Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_47_972.html