Novosti

Odluka Senata

U prilogu je odluka Senata o listi kandidata za izbor Rektora Sveučilišta u Splitu zajedno s programima kandidata.