Novosti

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

Povjerenstvo za rangiranje donijelo je Odluku o rang listi kandidata  za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019., 4. krug - korigirana lista. Odluka se nalazi na sljedećoj poveznici.