Novosti

Odluka o rang listi Erasmus+ KA107-omotnica IPA- Crna Gora

Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je odluku o rang listi prijavljenih kandidata za Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastovnog osoblja - omotnica IP - Crna Gora.