Novosti

Natječaj za stipendije Švicarske Konfederacije

Natječaj za stipendije Švicarske Konfederacije za ak. god. 2019./2020. (rok za prijavu je 15.11.2018.).

Na sljedećoj se poveznici mogu pronaći sve najvažnije informacije o stipendijama kao što su kategorije stipendija, uvjeti za prijavu i potrebna prijavna dokumentacija.