Novosti

Naputak za upise u više godine

Naputak za upise u više godine studija

- upis u višu godinu studija obavit će se prema priloženom rasporedu, u učionici 113 (amfiteatar)
- studenti su obavezni odazvati se upisu u naznačeno vrijeme
- odabir kolegija za sljedeću akademsku godinu obavit će se prilikom upisa
- na upis obavezno ponijeti indeks, u kojem moraju biti upisane ocjene iz svih položenih kolegija

 

Upisnina i školarina

- upisnina za akademsku  godinu 2017./2018. iznosi 350,00 kn
- redoviti studenti plaćaju školarinu sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu
- izvanredni studenti plaćaju školarinu zavisno od broja upisanih ECTS bodova i to kako slijedi:
    - vrijednost jednog ECTS boda za društvene studije iznosi 117,00 kn
    - vrijednost jednog ECTS boda za tehničke studije iznosi 133,00 kn
- svi studenti troškove upisnine podmiruju prije upisa
- redoviti studenti koji plaćaju školarinu, troškove školarine podmiruju prije upisa
- izvanredni studenti plaćaju školarinu neposredno nakon odabira kolegija

Uplate se vrše na račun broj:
   IBAN HR8623300031100025103 model 00
   poziv na broj primatelja 200-03-OIB studenta

   primatelj:
   SVEUČILIŠTE U SPLITU
   SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE
   Kopilica 5, 21000 Split


- Odluka o plaćanju završnog rada

Raspored upisa

- studenti prvi put upisani prije akademske godine 2015./2016.
- studenti prvi put upisani akademske godine 2015./2016. i kasnije