Novosti

Naputak za upis u više godine studija

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19, upisi u više godine preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija odvijat će se prema naputku u prilogu.

Napomena: Mole se studenti da potvrde o uplaćenoj školarini i upisnini ne šalju na mail referadaatoss [dotttt] unist [dotttt] hr, već da postupe prema objavljenom naputku za upis.