Novosti

NAPUTAK ZA UPIS U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA

NAPUTAK ZA UPIS U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA

Upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija obavit će se nakon objave konačnih rang-lista Središnjeg prijavnog ureda.

Svi pristupnici koji se nalaze na konačnoj rang-listi pojedinog studija trebaju, u niže određeno vrijeme, osobno ili putem punomoćnika, pristupiti upisu.

Više (PDF)...