Novosti

NAPUTAK ZA UPIS U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA

Upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija obavit će se nakon objave konačnih rang-lista Središnjeg prijavnog ureda. Svi pristupnici koji se nalaze na konačnoj rang-listi pojedinog studija trebaju, u niže određeno vrijeme, osobno ili putem punomoćnika, pristupiti upisu.

Prilikom upisa potrebno je imati osobnu iskaznicu ili neki drugi dokument za identifikaciju pristupnika, odnosno punomoćnika.

Za upis se obvezno prilažu dokumenti u izvorniku i to kako slijedi:

  1. Svjedodžba o završnom ispitu,
  2. Potvrda o položenim ispitima državne mature,
  3. Izvornik rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
  4. Domovnica,
  5. Preslika važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika. Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu,
  6. Rješenje o nostrifikaciji (svjedodžbe stečene u inozemstvu),
  7. Dvije fotografije (3,5 cm x 4,5 cm).

 

Upis pristupnika koji su temeljem konačne rang-liste ostvarili pravo upisa, obavit će se u dvorani 113, na adresi Kopilica 21 prema sljedećem rasporedu:

 

REDOVITI STUDENTI

Datum upisa

18.07.2017.

19.07.2017.

Studij

Trgovinsko poslovanje

Elektroenergetika

Elektronika

Računovodstvo i financije

Konstrukcijsko strojarstvo

Informacijska tehnologija

Sat upisa

09:00

12:00

09:00

12:00


 

IZVANREDNI STUDENTI

Datum upisa

18.07.2017.

19.07.2017.

Studij

Trgovinsko poslovanje

Elektroenergetika

Elektronika

Računovodstvo i financije

Konstrukcijsko strojarstvo

Informacijska tehnologija

Sat upisa

16:00

16:00

 

Pristupnici koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga ne mogu pristupiti upisu u gore naznačene termine, svoje pravo upisa mogu iskoristiti dana 20.07.2017. u 09:00 sati.

Pristupnici koji se upisu ne odazovu u određeno vrijeme gube pravo upisa.

 

Izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od:

•         7.000,00 kuna za stručne studije: Računovodstvo i financije i Trgovinsko poslovanje (upisuju 60 ECTS bodova)

•         6.400,00 kuna za stručne studije: Elektroenergetika i Elektronika (upisuju 48 ECTS bodova)

•         5.450,00 kuna za stručni studij Informacijska tehnologija (upisuju 41 ECTS bodova)

•         6.250,00 kuna za stručni studij Konstrukcijsko strojarstvo (upisuju 47 ECTS bodova).

 

Uplate se vrše na račun broj:

IBAN HR8623300031100025103 model 00

poziv na broj primatelja 200-03-OIB studenta

primatelj:

SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE

Kopilica 5, 21000 Split.

Napomene:

1.      svi pristupnici, prije upisa, trebaju platiti upisninu u iznosu od 400,00 kuna

2.      pristupnici koji plaćaju školarinu, troškove školarine obvezno podmiruju prije upisa

3.      svi pristupnici moraju na upis donijeti dodijeljeni upisni broj

4.      budući da će podjela svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima državne mature biti 20. srpnja 2017., pristupnicima će biti omogućeno da iste dostave naknadno