Novosti

MENTORSKI SASTANAK - RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Pozivaju se studenti preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija Računovodstva i financija na mentorski sastanak, koji će se održati u srijedu, 19.02.2020. u 16:30 sati, u dvorani 108.

Molimo za nazočnost.

Mentori Odsjeka Računovodstva i financija:

  • preddiplomski stručni studij:  dr.sc. Petar Pepur, viši predavač
  • specijalistički diplomski stručni studij: dr.sc. Jasenka Bubić, prof.v.š.t.z.