Novosti

Delegacija sveučilišta Aix Marseille posjetila Sveučilište u Splitu

Delegacija sveučilišta Aix Marseille u sastavu  rektor Sveučilišta Yvon Berland, Sylvie Daviet, prorektor za međunarodnu suradnju, Thierry Paul, prorektor za nastavu, Pierre Chiappetta, prorektor za znanost, Maryline Crivello, izvršna direktorica A*MIDEX, Isabelle Renaudet, zadužena za međunarodnu suradnju u mediteranskom okružju i  Virginie Perret,voditeljica Ureda rektora, posjetila je u četvrtka 1. ožujka splitsko sveučilište.  U Rektoratu ih je primio prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu s prorektorima prof.dr.sc. Alenom Soldom,  prof. dr. sc. Markom Rosićem i prof. dr. sc. Brankom Matulićem.

Više informacija na unist.hr.