Novosti

SHIFT - konferencija

Donacijom 20 ulaznica, naš bivši student Ivan Burazin je omogućio da studenti i profesori našeg Odjela prisustvuju konferenciji Shift, najvećoj u jugoistočnoj Europi koja se održava u Splitu 1. i 2. lipnja. Brojnim našim studentima je omogućeno i da volontiraju na konferenciji te na taj način imaju priliku upoznati neke od važnih osoba iz svijeta IT-a.

Shift konferencija 2017