Novosti

Anketa za sadašnje i bivše studente turizma i ugostiteljstva

 

Dragi studenti*,
 
molim popunite sljedeću anketu čiji cilj je unaprijediti studijske programe turizma i ugostiteljstva prvostupanjske (preddiplomske i stručne) razine u Hrvatskoj i EU.
Poveznica na anketu: ANKETA SADAŠNJIH STUDENATA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA (odaberite hrvatsku inačicu ankete)
 
*Anketa se odnosi na studente 1. godine specijalističkog diplomskog studija Menadžment trgovine i turizma koji su završili preddiplomski studijski program Trgovinsko poslovanje, modul Vanjska trgovina i međunarodna putovanja te studente 2. godine specijalističkog diplomskog studija Trgovinsko poslovanje, modul Vanjska trgovina i međunarodna putovanja.Dragi bivši studenti*,
 
molim popunite sljedeću anketu čiji cilj je unaprijediti studijske programe turizma i ugostiteljstva prvostupanjske (preddiplomske i stručne) razine u Hrvatskoj i EU.
Poveznica na anketu: ANKETA BIVŠIH STUDENATA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA (odaberite hrvatsku inačicu ankete)
 
*Anketa se odnosi na diplomirane studente preddiplomskog i specijalističkog diplomskog studija Trgovinsko poslovanje, modul Vanjska trgovina i međunarodna putovanja

 

 

Unaprijed hvala,

dr. sc. Goran Ćorluka, pročelnik Odsjeka za trgovinsko poslovanje