Novosti

Rangiranje prijava Erasmus+

Povjerenstvo za rangiranje prijava donijelo je Odluku o rangiranju kandidata za Natječaj za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ studija u akademskoj godini 2019./2020.