Novosti

Rangiranje prijava Erasmus+

Rangirane su prijave za mobilnost nastavnog i neneastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107-omotnica-IPA-BIH. Odluka se nalazi na poveznici.