Novosti

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja

Povjerenstvo za rangiranje donijelo je Odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa, ključna aktivnost 1 (KA107) - omotnica ENI-Moldavija