Novosti

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja

Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je Odluku  o rang listi po objavljenom natječaju.