Novosti

Natječaj za mobilnost osoblja - Erasmus+ za zimski semestar 2017/18

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u zimskom semestru akademske godine 2017./2018.

Detaljnije na stranicama Sveučilišta.