Novosti

Erasmus+ KA107

Objaviljena je konačna Odluka o odabiru kandidata za mobilnost prema Argentini u okviru Erasmus+ KA107 programa.

Odluka je dostupna ovdje:
https://www.unist.hr/novosti/me%C4%91unarodna-suradnja/odluka-o-odabiru-kan[..]