Novosti

FESTIVAL ZNANOSTI

FESTIVAL ZNANOSTI će seove godine održati u razdoblju od 10. DO 15. SVIBNJA te će bitiponovljena tema od prošle godine "KULTURA ZNANOSTI", kada se Festivalnije održao.Zbog neizvjesne epidemiološke situacije Festival će se održati uHIBRIDNOJ FORMI, što znači da će se neka događanja, ukolikoepidemiološka situacija dozvoli, održati na otvorenom, dok će sevećina aktivnosti organizirati kao virtualni on-line događaji. Sobzirom na okolnosti, ove godine se od sudionika očekuje da pripremevideo materijal, ili prezentaciju sa nasnimljenim glasom, u trajanju donajviše 15 minuta, na neku odabranu temu.Svakako želimo potaknuti članove akademske zajednice na osmišljavanjei izradu sadržaja za one koji čine većinu posjetitelja Festivalaznanosti, a to su UČENICI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA. Molimo vas daeksperimente koje ste htjeli provesti uživo snimite, po uzoru naon-line školu, te nam omogućite primjerenu promociju vaših sadržaja.Sveučilište će od postojećih materijala pripremiti određeni brojsnimki koje će predstaviti naše znanstvenike i projekte širojjavnosti. Otvoreni smo za sve konstruktivne prijedloge.O TEMI:Unatoč sveprisutnosti termina kultura znanosti, ono nema jedinstvenoznačenje. U anglosaksonskom govornom području ovaj termin koristi sekako bi se opisalo razumijevanje znanosti od strane javnosti pa sečesto uz termin kultura znanosti koristi i termin znanstvena pismenost.Odabrana tema, svake godine služi kao smjernica za osmišljavanje novihaktivnosti. Festival znanosti je manifestacija kojoj je cilj približitiznanost javnosti, tijekom koje znanstvenici i studenti popularnimpredavanjima, radionicama, tribinama, izložbama i drugim događajimadaju doprinos popularizaciji znanosti i motiviranju mladih ljudi naistraživanje i stjecanje novih znanja. Usprkos izazovima koje je prednas stavila pandemija, znanstvenici i studenti će i ove godine datidoprinos tim vrijednim ciljevima i pokušati motivirati mlade ljude naistraživanje i stjecanje novih znanja, ovog puta u hibridnomokruženju.Ako i vi želite doprinijeti boljem razumijevanju kulture znanosti irazvoju njegove definicije, svakako se prijavite i sudjelujte u ovojmanifestaciji.Uskoro slijedi brošura sa prijedlogom pripreme predavanja, radionica idrugih događanja koju ćemo vam dostaviti mailom.Molimo vas da iskaze interesa o sudjelovanju, kao i eventualna pitanja,dostavite putem maila na znanostunist [dottt] hr, do 31. OŽUJKA.