Erasmus ugovori

VALENCI01

Država/Country: 

Francuska

Institucija: 

Universite polytechnique hauts-de-France UPHF

Oznaka institucije: 

F VALENCI01

Razina/Study cycle: 

2nd - specijalistički diplomski studij

Rok za prijavu - zimski semestar ili cijela godina/Admission Date (fall): 

15.5

Rok za prijavu - ljetni semestar/Admission Date (spring): 

1.11

Broj studenata: 

3

Ukupni broj mjeseci: 

5

Kontakt podaci na instituciji/Contact: 

Institutional coordinator: M. Jonathan Brindle

Voirie Communale Université Val Mont Houy, 59300 Famars, Francuska

Email: Jonathan [dotttt] Brindleatuphf [dotttt] frJonathan [dotttt] Brindleatuphf [dotttt] fr ( )

Phone: +33 3 27 51 12 34

Područje/Subject Area: 

Business and Administration