Erasmus ugovori

ROUSSE01

Država/Country: 

Bugarska

Institucija: 

University of Ruse

Oznaka institucije: 

BG ROUSSE01, Ruse

Razina/Study cycle: 

1st - preddiplomski studij
2nd - specijalistički diplomski studij

Rok za prijavu - zimski semestar ili cijela godina/Admission Date (fall): 

30.6.

Rok za prijavu - ljetni semestar/Admission Date (spring): 

30.11.

Broj studenata: 

3

Ukupni broj mjeseci: 

15

Kontakt podaci na instituciji/Contact: 

Juliana Popova, PhD
Institutional co-ordinator
Phone: +359 82 888 255
e-mail: jppopovaatuni-ruse [dotttt] bg

Lyudmilla Mihailova
Departmental co-ordinator

Phone: +359 82 888 518

e-mail: liudmillaatabv [dotttt] bg

Područje/Subject Area: 

Business and Administration