Erasmus ugovori

BUDAPES20

Država/Country: 

Mađarska

Institucija: 

Budapest businesss school Faculty of International Management and Business

Oznaka institucije: 

HU BUDAPES20

Razina/Study cycle: 

1st - preddiplomski studij

Rok za prijavu - zimski semestar ili cijela godina/Admission Date (fall): 

15.5

Rok za prijavu - ljetni semestar/Admission Date (spring): 

15.10

Broj studenata: 

0

Ukupni broj mjeseci: 

5

Kontakt podaci na instituciji/Contact: 

Erasmus Co-ordinator

Etelka Dombora

Budapest, Buzogány u. 10-12., 1149 Mađarska
Email: edomboraatibs-b [dotttt] hu
Phone: +36 1 588 8612

Područje/Subject Area: 

Business and Administration