travnja 2021

srijeda, travnja 28, 2021 - 13:32

Poduzetnički centar Split zajedno sa Studentskim poduzetničkim inkubatorom Ekonomskog fakulteta u Splitu, u sklopu projekta “Studentski digitalni HUB”, pripremili su novi set radionica i edukacija za studente i mlade.

srijeda, travnja 28, 2021 - 10:32

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira Unisport rukomet koji će se održati od 11.-14.svibnja 2021.

petak, travnja 23, 2021 - 09:52

Sveučilišni odjel za stručne studije raspisuje natječaj za radno mjesto ADMINISTRATOR ZA RAD NA PROJEKTU...

četvrtak, travnja 22, 2021 - 08:27

Objavljena je Odluka o odabiru kandidata za Erasmus+ mobilnost osoblja u 2020. (prijave zaprimljene u ožujku).

četvrtak, travnja 22, 2021 - 08:25

Produžen je Natječaj za odlaznu mobilnost studenata u svrhu studija i stručne prakse u okviru programa Erasmus+KA107- Argentina.

četvrtak, travnja 22, 2021 - 08:23

Produžen je Natječaj za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+KA107 omotnica ENI-Moldavija do 14. 5. 2021.

ponedjeljak, travnja 19, 2021 - 09:30

Poštovani studenti,

od 10.05.2021. nastava će se izvoditi u hibridnom modalitetu, prema rasporedu objavljenom na web stranici Odjela.

ponedjeljak, travnja 12, 2021 - 12:05

Povjerenstvo za rangiranje donijelo je rang listu kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa - travanj 2021.

četvrtak, travnja 8, 2021 - 12:17

Sveučilište u Splitu sudjeluje u humanitarnoj utrci LA SOLIDAIRE D'BREST koja se održava u sklopu SEA-EU alijanse na inicijativu studenata Sportskog menadžmenta Sveučilišta u Brestu.

četvrtak, travnja 8, 2021 - 12:07

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) ove godine obilježava 50 godina od osnutka i svoj rođendan želi proslaviti s najbrojnijom grupom svojih korisnika – studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

četvrtak, travnja 8, 2021 - 12:05

Obavještavamo vas da je provedena analiza rezultata studentske ankete za zimski semestar 2020/2021.

srijeda, travnja 7, 2021 - 11:10

Studenti dobitnici stipendija Sveučilišta u Splitu ugovore će pojedinačno potpisivati u predvorju/atriju Rektorata, R. Boškovića 31, prema rasporedu koji se nalazi u prilogu ove obavijesti...